DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS BODY SIZE AND MILK PRODUCTION OF KARAKAŞ SHEEP BREEDS UNDER BREEDERS CONDITIONS


Creative Commons License

Tatar A. M., Şireli H. D., Turan M.

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 17 November 2022, pp.1537-1546

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.1537-1546
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the relationship between various body measurements and lactation milk yield of Karakaş sheep raised under different breeder conditions in Diyarbakır. In the study, the measurements of height at withers (HW), body length (BL), chest depth (CD), chest width behind the paddles (CWBP), chest circumference (CC) and thigh circumference (TC) of 2, 3 and 4 years old sheep were measured in lactation milk. yields were obtained. Accordingly, the mean values of body measurements were determined as 65.54±0.154, 65.22±0.168, 32.02±0.120, 21.26±0.134, 91.54±0.280 and 65.32±0.211 cm, respectively. Lactation milk yield was determined as 77 kg on average. The phenotypic correlations between body size of sheep and lactation milk yield were calculated. The highest correlation was found between CWBP and CC (0.578). As a result, a significant correlation was determined between various body measurements of Karakaş sheep.

Keywords: Karakaş Sheep, Body measurements, Lactation milk yield, Phenotypic correlation

Bu çalışmada Diyarbakır ilinde yetiştirici koşullarında yetiştirilen karakaş koyunlarının çeşitli vücut ölçüleri ile laktasyon süt verimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2, 3, 4 ve 5 yaşlı koyunlara ait cidago yüksekliği (CY), vücut uzunluğu (VU), göğüs derinliği (GD), kürekler arkası göğüs genişliği (KAGG), göğüs çevresi (GÇ) ve but çevresi (BÇ) ölçüleri ile laktasyon süt verimleri alınmıştır. Buna göre vücut ölçülerin ilişkin ortalama değerleri yukarıdaki sıraya göre 65.54±0.154, 65.22±0.168, 32.02±0.120, 21.26±0.134, 91.54±0.280 ve 65.32±0.211 cm olarak belirlenmiştir. Laktasyon süt verimi ise ortalama 72.32±1.13 kg olarak tespit edilmiştir. Koyunların vücut ölçüleri ile laktasyon süt verimi arasındaki fenotipik korelasyonlar hesaplanmıştır. En yüksek korelasyon KAGG ile GÇ (0.578) arasında bulunmuştur. Sonuç olarak karakaş koyunların çeşitli vücut ölçüleri arasında önemli derecede ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karakaş koyunu, Vücut ölçüleri, Laktasyon süt verimi, Fenotipik Korelasyon