Kınalızade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-şu'arasında Latifi'ye Yönelttiği Eleştiriler


Sönmez F.

Türk Kültürü ve Medeniyetleri Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.163-171, 2020 (Peer-Reviewed Journal)