BENZİN YAKITI İÇERİSİNE KATILAN ETANOL VE METANOLÜN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


YAKIN A., BEHÇET R.

11. KARADENİZ UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Turkey, 17 December 2022, pp.498-505

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.498-505
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen teknoloji hayatımızda bir takım kolaylıklar sunarken, aynı zamanda hayatımızda geri getirilmesi veya telafisi mümkün olmayan bazı hasarları da beraberinde getirmektedir. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlardan biri de küresel ısınmaya sebep olması ve canlıların sağlığını tehlikeye atmalarıdır. Bu etkiyi azaltmak için yapılması gereken işlemlerden biride fosil yakıtlara çeşitli katkı maddelerinin eklenmesidir. Bu çalışmada, benzin yakıtı içerisine her biri ayrı ayrı olmak üzere hacimsel olarak %10 etanol ve %10 metanol ilave edilerek sırasıyla EB10 ve MB10 olarak isimlendirilen edilen karışım yakıtlar oluşturulmuştur. Elde edilen karışım yakıtların her biri ayrı ayrı benzinli bir motorda test dilmiş ve yakıtların motor performans ve egzoz emisyon etkileri araştırılmıştır. Karışım yakıtların deney sonuçları benzinli motorun test sonuçları ile kıyaslandığında, EB10 ve MB10 karışım yakıtların CO emisyonlarında sırasıyla, %11,89 ve %70,1 azalma meydana gelirken HC emisyonlarında da sırasıyla %2,60 azalma ve %4,75 artma gerçekleşmiştir. Bununla beraber, CO2 emisyonları ise %3,95 ve %23,31 artış göstermiştir. Karışım yakıtların motor momentleri dikkate alındığında, benzin yakıtına kıyasla EB10 ve MB10 yakıtlarının kullanılmasıyla sırasıyla %1,05 ve %4,36 artmıştır. Ayrıca, EB10 yakıtının özgül yakıt tüketimi %3,55 artarken MB10 yakının özgül yakıt tüketiminde ise %4,55 azalma meydana gelmiştir.