The Role of Local Products and Female Employess in Ecotourism Practices in the Western Mediterranean Region


Creative Commons License

Ayhan Kaya A., Alaeddinoğlu F.

Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.54, pp.295-324, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 54
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.295-324
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bireylerin talep ve beklentilerinden etkilenen turizm, doğal ve kültürel çevreyi etkilediği gibi kendiside bu değişkenlerden etkilenmektedir. Yaşanan bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan turizm çeşitlerinden biri de ekoturizmdir. Ekoturizm, çevreye karşı hassas, yerel kültür unsurlarını benimseyen ve yerel kalkınmayı önceleyen bir turizm çeşididir. Bu bağlamda genelde Batı Akdeniz Bölgesinde, özelde ise Çıralı ve Dalyan'da gerçekleştirilen bu çalışmada, altyapı imkanları, sürdürülebilirlik, yerel ürünler, ekoturizme hizmet üreten kadınlar gibi değişkenlerin ekoturizm uygulamaları ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle sahada gözlemler yapılmış ve gözlemler neticesinde oluşturulan 12 alt kategoride görüşme soruları hazırlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan anket tekniği kullanılmıştır. Tam yapılandırılmış anket sorularından hem nicel veriler hem de katılımcıların konulara ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Anket bölgede tatil yapan 258 turiste uygulanmıştır. Elde edilen verieler ışığında ağırlıklı olarak ekoturizmin gelişimi, yerel ürünler ve araştırma sahasında ekoturizme hizmet üreten kadınların süreci nasıl etkiledikleri irdelenmiştir. Araştırma sonucunda, bölgenin ekoturizm ve yerel ürün potansiyelinin yüksek olduğu, yerel ürünler ve ekoturizm arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu, kadınların ekoturizmin sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkı sundukları anlaşılmıştır.