Fluid Therapy in Emergency Cases in Veterinary Medicine


Özbek M., Akgül Y., Kaya A.

in: Emergency and Critical Care, Hasan İçen, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.20-30, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.20-30
  • Editors: Hasan İçen, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In veterinary medicine, various disorders particularly severe diarrhea, vomiting, blood loss, and hypovolemic shock due to various factors lead to severe fluid loss and require emergency fluid therapy. The fluid loss causes life-threatening pathological conditions such as dehydration, metabolic aci-dosis, lactatemia, and malfunction in tissue perfusion. According to the previous researches, fluid losses have a critical role especially in the mortality animals with septic shock and endotoxemia. By perform-ing the fluid resuscitation mentioned in this review, the stated conditions requiring emergency inter-ventions will be able to be corrected. The purpose of this review was to present the detailed information related to the replacement of fluid therapy in animals caused by miscellaneous disorders.

Veteriner hekimlikte birçok hastalığa bağlı olarak acil sıvı tedavisinin yapılması gerekmektedir. Özellikle şiddetli ishal, kusma, kan kaybı ve çeşitli faktörlere bağlı ortaya çıkan hipovolemik şok acil sıvı tedavisini zorunlu kılar. Bu sıvı kayıpları çeşitli derecede dehidrasyon, metabolik asidoz, laktatemi ve doku perfüzyon bozukluğu gibi patolojik durumlara yol açar. Bu patolojik durumlar zamanında gideril-mediği takdirde genellikle hayvanların hayati tehlikesi söz konusudur. Nitekim yapılan literatür tara-malarında da özellikle septik şok ve endotoksemiye bağlı olarak yüksek orandaki mortalitenin ortaya çıkmasında sıvı kayıplarının da önemli rolünün olduğu görülmüştür. Bu derlemede özetlenen sıvı teda-vilerinin uygulanmasıyla, sözü edilen acil durumların tedavisi mümkün olacaktır. Bu derlemedeki amaç, çeşitli hayvanlarda farklı hastalıklara bağlı ortaya çıkan sıvı kayıplarının yerine konulmasında yapılacak olan sıvı tedavi yöntemlerini bir arada detaylı bir şekilde sunmaktır.