"Türkiye’de 1960 ve 1980 Kurucu Meclisleri: Demokratik Nitelikleri Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme",


Atmaca Y., Göç E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.125-144, 2020 (Peer-Reviewed Journal)