Salisilik Asit Ön Uygulamalarına Tabi Tutulmuş Galega officinalis L. (Keçisedefi) Tohumlarında Bor Dozlarının Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi


Tunçtürk R., Toprak T., Tunçtürk M., Şelem E., Nohutçu L.

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES On the occasion of the 40th Anniversary of Van Yüzüncü Yıl University , Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, vol.1, pp.115-120

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115-120
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Yaygın olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bir bitki olan Galega officinalis, Fabaceae familyasına ait bir bitkidir. Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya’ dır. Galega officinalis böbrek hastalıklarında ve diyabet tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bilinmektedir. Bor; bitkiler için mutlak gerekli mikro elementlerden bir tanesidir. Bor, bitkiler tarafından borik asit (H3BO3) veya borat anyonu B(OH)-4 formunda alınarak, ksilemden yapraklara doğru taşınır. Bor (B) elementi özellikle, kurak ve yarı kurak alanlarda toksik seviyelerde bulunur. Bor miktarının yüksek olduğu topraklarda yetişen bitkiler de bor toksisitesinden kaynaklanan bitki köklerinin, sürgünlerin ve stoma iletkenliğinin azalması, klorofil içeriği ve fotosentez aktivitesinin azalması, hücre zarının geçirgenliğinin azalması ve bitki savunma sisteminde değişikliklerin oluşması gibi durumlar görülmektedir.

Bu çalışma salisilik asit ön uygulamalarına tabi tutulmuş Galega officinalis (Keçisedefi), tohumlarında bor dozlarının çimlenme özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2021 yılında yürütülmüştür. Tarımsal üretimde tohumun çimlenme özelliklerini sınırlandıran önemli faktörlerden biri bor toksisitesidir. Salisilik asit gibi büyüme düzenleyicileri bor (B) stresinin olumsuz etkilerini azaltmada büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ ne göre, faktöriyel düzende 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve  4 farklı Salisilik Asit (0, 0.1, 0.2 ve 0.4 mM) ve Bor dozu (0, 1.0, 2.0 ve 4.0 mg/L) kullanılmıştır. Çalışmada tohumların çimlenme gücü (%), çimlenme hızı (%), ortalama çimlenme süresi (gün), hassaslık indeksi (%), tohum vigor indeksi I ve II, kök uzunluğu (cm), gövde uzunluğu (cm), kök yaş ağırlığı (g), gövde yaş ağırlığı (g), kök kuru ağırlığı (g) ve gövde kuru ağırlığı (g) incelenmiştir. Çalışma sonucunda; BxSA interaksiyonunun çimlenme özellikleri üzerinde istatistiksel olarak önemli etkide bulunduğu, salisilik asit uygulamaları kontrol ile karşılaştırıldığında Galega officinalis‘ in çoğu çimlenme parametreleri üzerinde olumlu ve önemli etkisinin olduğu belirlenirken, bor dozlarının toksik sınıra ulaşmadığı ve artan dozlar ile çimlenme özelliklerinin genel olarak iyileşme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bor, Çimlenme, Galega officinalis, Salisilik asit