Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Önemi


Creative Commons License

Layık M. E., Karahocagil M. K., Kalem P.

Van Tıp Dergisi, vol.24, no.2, pp.127-130, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.127-130
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Education is one of the most important elements of the country that form the basis of any progress in the positive sense. The accreditation, which plays an important role in improving the quality of education; A system should be implemented, especially in education and training institutions. Accreditation; It means the state of being equal.National Medical Education Accreditation Committee (UTEAK) has founded in 2008 goals and objectives development of medical education in the faculty of medicine and the improvement of quality in order to increase the level of public health, guidance to institutions, support the development, defined as monitoring the functioning and continuity. The evaluation tool in meeting the target and these goals was named accreditation process. The most important tool is stated that national standards for accreditation. Currently, 22 medical schools in our country are in accredited status. 

Eğitim, ülkelerin olumlu anlamda her türlü ilerlemesinin temelini oluşturan en önemli öğelerden birisidir. Eğitim kalitesinin arttırılmasında önemli bir yeri olan Akreditasyon; özellikle eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanması gereken bir sistemdir. Akreditasyon; denk olma durumu anlamına gelir. 2008 yılında kurulan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK); amaç ve hedeflerini, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültesinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesi, kurumlara yol göstermek, gelişimlerini desteklemek, işleyiş ve sürekliliğini izlemek olarak tanımlamıştır. Bu amaç ve hedeflerin karşılanmasında değerlendirme aracı akreditasyon süreci olarak adlandırılmıştır. Akreditasyon için en önemli aracın ise ulusal standartlar olduğu belirtilmiştir. Halen ülkemizde 22 tıp fakültesi akredite durumdadır