Kesim Öncesi Açlık Stresine Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Karma Yeme Humik Asit İlavesinin Karkas Parça Randımanı, Et Kalite Özellikleri ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri


Güler H. C., Demir N., Kurbal Ö. F., Babacanoglu E.

Hayvansal Üretim, vol.60, no.1, pp.15-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 60 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29185/hayuretim.469862
  • Journal Name: Hayvansal Üretim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-23
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, we aimed to investigate the effects of fed supplemented different levels of dietary humic acid (HA), which is a natural feed additive, on cut-up carcass parts yield, on meat quality traits and some blood parameters of Japanese quail exposed to pre-slaughter acute stress (for 14 hours withdrawal).

Material and Methods: For this purpose, a total of 184 mixed Japanese quails were divided into four groups, one of which was kept as a control (HC, HA=0) and was fed with commercial basal diet (BD) (24% protein and 2900 kcal/kg ME; NRC, 1994) until the end of the study. Different doses of HA were added to the other 3 groups in order to prevent the effects of physiological stress (H1=BD+%0.10 HA, H1.5=BD+%0.15 HA; H2= BD+%0.20 HA). Before slaughter, all dietary treatments were separated into two groups (23 quails/group). Half of birds were fed ad-libitum until 3 h before slaughter (Cont.) while the other half feed was removed (FW) for 14 hours to induced physiological stress.

Results: Feed withdrawal stress and supplemented dietary HA did not affect the carcass weight. All meat quality characteristics were affected by AS treatment, whereas HA addition was effective only on pH24. Serum total protein levels decreased in the AS group while LDH increased. HA treatment showed the highest LDH level in the H1.5 group compared to the control group.

Conclusion: These results indicate that pre-slaughter feed withdrawal stress affects the quail breast meat quality, however there is no significant effect of supplemented dietary HA.

Amaç: Bu çalışmada, kesim öncesi maruz kalınan akut stres (14 saat süreyle aç bırakılma) etmenine karşı, doğal bir yem katkı maddesi olan, farklı oranlarda humik asit (HA) ilavesinin, Japon bıldırcınlarında karkas parça randımanı, et kalite özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu amaçla, toplam 184 adet karışık eşeye sahip Japon bıldırcını, dört gruba ayrılmış, gruplardan biri kontrol (HK, HA=0) olarak muhafaza edilmiş ve çalışmanın sonuna kadar ticari karma yem (KY) (%24 protein ve 2900 kcal/kg ME; NRC, 1994) ile beslenmiştir. Diğer 3 gruba, fizyolojik stresin etkilerini önleme amacıyla farklı dozlarda HA ilavesi yapılmıştır (H1=KY+%0.10 HA, H1.5=KY+%0.15 HA; H2= KY+%0.20 HA). Kesimden 1 gün önce tüm yem grupları 2 alt gruba ayrılmış (23 bıldırcın/grup) ve hayvanların yarısı 14 saat (açlık stresi, AS) diğer grup 3 saat süreyle aç bırakılmıştır (Kont.).

Bulgular: Açlık stresi ve HA ilavesi karkas ağırlığını etkilememiştir. Tüm et kalite özellikleri AS uygulamasından etkilenmiş, HA uygulaması ise yalnızca pH24 üzerinde etkili olmuştur. Serum toplam protein seviyesi AS grubunda azalırken, LDH artmıştır. HA uygulaması, kontrol grubuna kıyasla H1.5 grubunda en yüksek LDH seviyesini göstermiştir.

Sonuç: Kesim öncesi açlık stresinin bıldırcın göğüs eti kalitesini etkilediği, ancak yeme ilave edilen HA’in önemli bir etkisinin olmadığı görülmektedir.