Ekstrem değerler teorisi ve Monte Carlo simülasyonu: Gelişen ülke döviz kurları üzerine bir uygulama


Büberkökü Ö.

İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya, vol.2, pp.121-142, 2018 (Peer-Reviewed Journal)