ANALYSIS OF GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF GAYDA BASIN USING GEOMORPHIC INDICES


Matpay B.

7TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS SEPTEMBER 18-19, 2021 / MUS, TURKEY, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma alanı, Vangölü’ nün güneyinde bulunan Hizan’ ın yakın güneybatısındaki Pürtük deresi havzasını kapsamaktadır. Havzaya bu isim sahada bulunan Pürtükderesi’ nden dolayı verilmiştir. Havza sınırları su bölümü çizgisine göre belirlendi. Bitlis metamorfitleri üzerinde gelişim gösteren havza, bazı jeomorfik indisler kullanılarak incelendi. Havza gelişimini denetleyen etmenlerin ortaya konması açısından topografik, jeolojik ve hidrografik özellikler 1/25.000 ölçekli haritalardan oluşan altlıklar üzerine aktarıldı. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımı olan ArcGIS Desktop ArcMap programı üzerinde işlenerek elde edilen sayısal veriler ile havzaya ait sayısal veri tabanı ve üç boyutlu sayısal arazi modelleri çizildi. Hesaplanan morfometrik ve jeomorfik indisler sonucunda,  havza gelişimi üzerinde neotektonik aktivitenin ve drenaj ağlarının hâkim olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Morfometri, Jeomorfik indisler, Gayda, Neotektonik