Portfolyonun Değişik Yerleşim Birimlerinde Uygulanabilirlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Erdemir N., Bakırcı H.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.9, no.32, pp.75-91, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 32
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-91
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin portfolyo kullanma becerileri ve portfolyonun değişik yerleşim birimlerinde kullanabilirliğine karşı tutumlarını belirlemeye ilişkin portfolyo tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak ve öğretmenlerin görüşlerine başvurularak toplam 41 adet ölçek maddesi hazırlanmıştır. Ölçek, Van Merkezde, ilçeler ve köylerdeki ilköğretimlerde görev yapan 425 öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonunda değerlendirmeye alınan 410 öğretmenin verdiği cevapların değerlendirilmesi sonucunda ölçek 35 maddeye indirilmiştir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.929; Barlett Testi anlamlılık değeri 0.000 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach- Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.944 olarak tespit edilmiştir. Bu değerin oldukça iyi olduğu söylenebilir.