Non-Surgical Root Canal Treatment Of Left Mandibular Second Molar With Chronic Apical Periodontitis With Furcation Lesion


Creative Commons License

Pektaş Z., Gündüz H.

İzmir Diş Hekimleri Odası 29. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2022, pp.388-389

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.388-389
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: In this case, it is aimed to present non-surgical root canal treatment and rapid healing of mandibular second molar tooth with chronic apical periodontitis with furcation lesion. CASE: A 33-year-old female patient who did not have any systemic disease was admitted with the complaint of pain in the left lower posterior region. Clinical examination revealed a deep caries in the left mandibular second molar, pain on percussion, tenderness on palpation, and mobility. It was decided to take cone beam computed tomography (CBCT) in order to determine the size of the lesion in the relevant area. CBCT examination revealed a large periapical lesion and furcation lesion in the left mandibular second molar. Root canal treatment of the related tooth was began. After root canal preparation, calcium hydroxide was placed in the root canals and closed with temporary filling. Two weeks later, calcium hydroxide was removed from the root canals and filled using the lateral condensation technique. Coronal restoration was completed with fiber-containing composite (Every X flow). RESULTS: As a result of a short-term follow-up of 6 months, it was observed that the involved tooth was asymptomatic and the periapical and furcation lesion completely healed. In this case report, it has been shown that large lesions can be healed in a short time with non-surgical endodontic treatment with correct diagnosis and treatment planning.

AMAÇ: Bu vakada, furkasyon lezyonu bulunan kronik apikal periodontitisli mandibular ikinci büyük azı dişinin cerrahi olmayan kök kanal tedavisi ve hızlı iyileşmesinin sunulması amaçlanmıştır. OLGU SUNUMU: Sistemik bir hastalığı bulunmayan 33 yaşında kadın hasta sol alt arka bölgede ağrı şikayetiyle başvurmuştur. Klinik muayenede, sol alt ikinci büyük azı dişinde derin bir çürük varlığı, perküsyonda ağrı, palpasyon hassasiyeti ve mobilite tespit edilmiştir. İlgili bölgedeki lezyonun boyutunun tespit edilebilmesi için konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) alınmasına karar verilmiştir. KIBT incelemesinde, sol mandibular ikinci büyük azı dişinde geniş periapikal lezyon ve furkasyon lezyonu tespit edilmiştir. İlgili dişin kök kanal tedavisine başlanmıştır. Kök kanal preparasyonu sonrası kök kanallarına kalsiyum hidroksit yerleştirilmiş ve geçici dolgu ile kapatılmıştır. İki hafta sonra kök kanallarından kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmış ve lateral kondensasyon tekniği kullanılarak doldurumuştur. Koronal restorasyon fiber içerikli kompozit (Every X flow) ile tamamlanmıştır. SONUÇLAR: 6 ay gibi kısa süreli takip sonucunda ilgili dişin asemptomatik olduğu ve periapikal ve furkasyon lezyonunun tamamen iyileştiği gözlemlenmiştir. Bu olgu sunumda, doğru teşhis ve tedavi planlamasıyla geniş lezyonların cerrahi olmayan endodontik tedavisiyle kısa sürede iyileşebildiği gösterilmiştir.