Mersin Körfezi’nde Sübye (Sepia officinalis, Linné, 1758) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av


Creative Commons License

Bozaoğlu A. S., Akkuş M., Eryaşar A. R.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , vol.7, no.2, pp.122-127, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nde kullanılan fanyalı sübye uzatma ağlarının av kompozisyonu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 01.11.2019-15.02.2020 tarihleri arasında toplam 15 deniz seferi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda 4 sınıf, 25 familya, 34 türe ait toplam 6084 adet ve 701,14 kg örnek tespit edilmiştir. Av kompozisyonunda 2285 adet ve 522,10 kg birey ile en fazla avlanan türün (%74) Sübye (Sepia officinalis) olduğu tespit edilmiştir. Bulgular toplam avın ağırlık olarak %74’ünü hedef tür, %19’unu tesadüfi türler ve %7’sini ise ıskarta türlerin oluşturduğu göstermektedir. Adet olarak ise toplam avın %37’sini hedef av, %26’sını tesadüfi av ve %37’sini ise ıskarta avın oluşturduğu tespit edilmiştir. Hedef, tesadüfi ve ıskarta türlerin birim çabada yakalanan av değerleri sırasıyla ağırlık olarak 0,6961, 0,1776 ve 0,0612 kg/100 m /gün, adet olarak ise 3,047, 2,094 ve 2,970 adet/100 m/gün olarak hesaplanmıştır. Iskarta türler arasında 6 türün Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listeye giren türler olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tespit edilen bu türlerin yıllar içerisindeki değişiminin sürekli izlenmesi ile sürdürülebilir balıkçılığa nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışılmıştır.