Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kamu Çalışanlarının Motivasyonuna Etkisi: Karayolları 11. Bölge (Van) Müdürlüğünde Bir Uygulama


Creative Commons License

Yılmaz E., Çalık A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.113-138, 2017 (Peer-Reviewed Journal)