Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci


Creative Commons License

Ekin İ. H., Gürtürk K., YAMAN G., Yeşilova A.

Van Veterinary Journal, vol.21, no.2, pp.117-122, 2010 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.117-122
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study the nontypeable Group B Streptococci (GBS) of bovine and human origin were classified by biochemical techniques. According to serotyping by co-agglutination test using rabbit monospecific serotype antisera, 40 (49.4%) of 81 bovine and 30 (32.3%) of 93 human GBS isolates were found as nontypeable (NT). The various biochemical properties of NT GBS isolates were statistically analyzed and isolates were classified according to cluster variables. Bovine and human NT isolates were classified in four and three different biotype patterns. It was concluded that these patterns will be a guide for the identification scheme of bovine and human GBS isolates and raised the question if there are new no-named isolates other than Streptococcus agalactiae in GBS? 

Bu araştırmada serotiplendirilemeyen Grup B Streptokok (GBS)’ların biyokimyasal yöntemlerle sınıflandırılması amaçlandı. Sığırlardan izole edilen 81 izolatın 40 (%49.4)’ı ve 93 insan izolatının 30 (%32.3)’u tavşanlardan elde edilen serotip monospesifik antiserumların kullanıldığı koaglütinasyon testi ile serotiplendirilemedi. Serotiplendirilemeyen izolatlardan elde edilen bazı biyokimyasal test sonuçlarının istatistiksel dendogram analizleri yapılarak her biri sınıflandırmaya tabi tutuldu. Sığır orijinli izolatlar 4 farklı biyotipte sınıflandırılırken insan orijinli izolatlarda 3 farklı biyotip saptandı. Araştırma sonucunda elde edilen biyotip modellerinin sığır ve insan orijinli GBS izolatlarının identifikasyonunda yardımcı olabileceği ve GBS kapsamında Streptococcus agalactiae dışında adlandırılmayan başka izolatların da olabileceği kanaatine varıldı.