Doğu Anadolu Bölgesi?nde Buğday Üretim Alanlarındaki Bazı Buğday VirüslerininMultipleks-RT-PCR Yöntemi İle Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu


Usta M., Sipahioğlu H. M. , Güller A.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.669

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.669
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Doğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında Arpa sarı cücelik virüsleri (Barley/Cereal yellow dwarf
viruses:
BYDV-PAV, BYDV-MAV, BYDV-SGV, BYDV-RMV ve CYDV-RPV), Buğday çizgi
mozaik virüs (
Wheat streak mosaic virus, WSMV)‟ü ve Toprak kaynaklı buğday mozaik virüs
(
Soilborne wheat mosaic virus, SBWMV)‟ünü belirlemek amacı ile 2012 yılında survey çalıĢmaları
yürütülmüĢtür. BYDV (PAV, MAV, SGV, RMV) ve CYDV-RPV‟nin varlığını araĢtırmak için
Multipleks-RT-PCR, WSMV ve SBWMV‟nin varlığını araĢtırmak üzere RT-PCR yöntemi
kullanılmıĢtır. Bölgedeki buğday tarlalarından rastgele 900 adet buğday yaprak örneği ve 78 adet
toprak örneği alınmıĢtır. Toprak örneklerindeki protozoa vektörü, tuzak bitki yöntemi ile buğday
bitkileri yetiĢtirilerek araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma ile aynı zamanda SBWMV‟nin protozoa vektörü olarak
bilinen
Polymyxa graminis PCR yöntemi ile araĢtırılmıĢtır. Testlenen 900 buğday örneğinden 50‟sinin
BYDV-PAV (% 5.5), 44‟nün BYDV-SGV (% 4.8), 4‟nün CYDV-RPV (% 0.4) ve 8‟inin ise WSMV
(% 0.8) ile bulaĢık oldukları tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada varlığı tespit edilen virüslerin kılıf protein
genlerinin moleküler karakterizasyonları da gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplanan buğday örneklerinin
hiçbirinde SBWMV‟ye rastlanmamıĢtır. Aynı zamanda hiçbir toprak örneğinde vektörü
P. graminis
tespit edilmemiĢtir. Yürütülen bu çalıĢma ile BYDV-PAV, BYDV-SGV, CYDV-RPV ve WSMV
virüsleri Doğu Anadolu Bölgesi‟ndeki buğday alanlarında ilk defa rapor edilmiştir.