“Şemsettin Sami’nin Besa yahud Ahde Vefa ile Gâve Adlı Piyeslerinde Sömürüye Karşı Politik Eleştiri


Creative Commons License

Erol K.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,, vol.9, no.38, pp.117-128, 2016 (Peer-Reviewed Journal)