An Overview of the Relationship Between Artificial Intelligence and Law in Forensic Medicine


Creative Commons License

Görentaş M. B., Uçkan T., Ayata F., Tekpınar A.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, vol.10, no.28, pp.61-76, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Adli tıp, suçların ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi, suçlu profillerinin oluşturulması, delil analizi gibi birçok alanda hukuki süreçleri desteklemek amacıyla tıp ve hukuk bilimlerinin birleştirildiği bir disiplindir ve bir olayın gerçekleştiği yerden delil toplanması, otopsi raporlarının yazılması, kan ve DNA analizleri, patolojik görüntülerin yorumlanması gibi birçok alanda kullanılır. Yapay zeka (YZ) ise, insan zekasının bilgisayar sistemleri aracılığıyla taklit edilmesi ve bu sistemlerin öğrenme, karar verme ve problem çözme gibi yetenekleri kazanmasıdır. YZ, birçok farklı alanda kullanılmaktadır ve son yıllarda adli tıpta da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Suçlu profillerinin oluşturulması, olay yeri incelemesi, delil analizi gibi görevlerde YZ algoritmaları kullanılarak yargı sürecinde suçlu veya masumluğun hızlı ve doğru şekilde belirlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca, patolojik görüntülerin yorumlanması veya otopsi raporlarının yazılması gibi görevlerde de YZ kullanımı, işlemleri hızlandırmanın yanında doğruluğu ve güvenilirliği de artırabilir. YZ, adli tıpta tanı ve teşhis sürecinde kullanılan görüntü işleme, veri analizi, makine öğrenimi ve diğer teknolojileri kullanarak, suç delillerinin analizinde ve yargı sürecinde önemli bir rol oynayabilir. YZ bazlı yazılımlar, parmak izi analizi, DNA analizi, yüz tanıma ve diğer biyometrik analizler kullanılarak, kanıt toplama ve suçluların tespit edilmesi sürecinde kullanılabilir. Sonuç olarak, geleneksel yöntemlerin aksine, YZ algoritmaları daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde etmek için verileri işleyebilir ve analiz edebilirler. Ayrıca, insan hatalarının neden olduğu yanlış teşhis veya yargılama riski de azaltılabilir. Bu nedenle, adli tıp alanında YZ kullanımı önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma ile adli tıpta YZ kullanımına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. Bu sayede adli tıp alanında YZ kullanımına dair bir farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.