Stok Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme


Aygün M., ÖNAL E., KILIÇLI Y., KIPÇAK E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.3, pp.167-183, 2018 (Peer-Reviewed Journal)