Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Devletlerinin Günümüzdeki Nüfus Miktarları,Demografik Yapıları, Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Yapıları


Yılmaz M.

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.177-180

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.177-180

Abstract

The main purpose of this study state is to examine the current amounts of population, demographic, socio-economic and socio-cultural structures of Turkey, Azerbaijan and Central Asian the Turkish States. The main data source of the study is ‘The State of World Population 2018’ BM published by the UN Population Fund (UNFPA). The study is a descriptive study based on the comparison of countries according to 2018 data.

Bu çalışmanın amacı Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerinin günümüzdeki nüfus miktarları, demografik yapıları ve sosyoekonomik-sosyokültürel özelliklerini incelemektir. Çalışmanın temel veri kaynağı BM Nüfus Fonu’nun (UNFPA) yayınladığı ‘The State of World Population 2018’ adlı eserdir. Çalışma betimsel bir araştırma olup The State of World Population 2018 adlı kaynaktan alınan verilere bağlı olarak ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.