Bir Buzağıda Konjenital Tarsokrural Sublukzasyon ve Fleksor Tendo Kontraktürü


Gençcelep M. , Kuşçu Y. , Sancak T.

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.28, ss.173-175, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: VAN VETERİNARY JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.173-175

Özet

Bu olgu materyalini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’ne getirilen 1 günlük, 25 kg, erkek, yerli kara ırkı bir buzağı oluşturdu. Anamnezde, hayvanın normal doğumla dünyaya geldiği, ancak ayağa kalkmada zorluk çektiği ve topalladığı öğrenildi. Klinik muayenede her iki ön ekstremite ile sol arka ekstremitede topuk ekleminden kaynaklı fleksor tendo kontraktürü belirlendi. Kontraktürün ön bacaklarda orta, arka sol bacakta ise hafif derecede olduğu tespit edildi. Ayrıca arka sol tarsal eklemi pasif hareketle tam fleksiyon konumuna getirme girişimi sağlam ekleme göre daha zor gerçekleştirilirken palpasyonda krepitasyon sesi belirlendi. Yapılan radyografik incelemede, sol tarsal eklemde talus (tarsocrural) sublukzasyonu olduğu gözlendi. Aynı hayvanda ön ekstremitelerde ve arka sol ekstremitede fleksor tendo kontraktürü ve sol tarsal eklemde konjenital tarsocrural sublukzasyon olayının gözlenmesi önemli bulundu.
Anahtar Kelimeler: Konjenital tarsokrural sublukzasyon, Konjenital bouleture, Buzağı

An 1 day old, 25 kg, male calf constitutes the material of this case report. It was brought in Yuzuncu Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Depertmant of Surgery Clinics. In patient’s history some information was learnt that calf had normal birth, and had difficulty in standing up, and had lameness. In clinical evaluation it diagnosed both front extremity and left hind extremity had flexor tendon contracture that effects the fetlock joint. Contractures level was medium in front legs, and slight in hind leg. Passive motion of left tarsal joint was difficult as compared to other tarsal joint. Crepitation was determined in the joint. Tarsocrural subluxation was determined in radiographic examination. It was concluded that congenital flexor tendon contracture in front and hind extremity and tarsocrural subluxation of tarsal joint in an animal is clinical important.
Key Words: Congenital tarsocrural subluxation, Congenital flexor tendon contracture, Calf