Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Lise Öğrencilerinin Tutumları


Creative Commons License

Bilik M. B., Cengiz M. N., Kurt N.

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.0, no.4, pp.143-160, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.143-160
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışma şiddetin nedenlerini ortaya koymak için sahada yürütülen bir araştırmaya dayanmaktadır. Lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile kadına dönük şiddet hakkındaki tutumlarını karşılaştırmaktadır. Araştırma, 2017 yılında Van kent merkezindeki 6 farklı liseye devam eden 1200 öğrenciye uygulanmış anket çalışmasına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle katılımcıların sosyoekonomik ve demografik özellikleri grafikler eşliğinde yorumlanmıştır. Ardından oluşturulan iki tablo eşliğinde öğrencilerin toplumsal cinsiyet Tutumların öğrencilerin cinsiyet özelliklerine göre değişkenliği tartışılmıştır. Yapılan tespitler öğrencilerin toplumsal cinsiyetle ilgili tutumlarının ataerkil olduğunu göstermektedir. Kız öğrenciler tarafından da destek gören ataerkil toplumsal cinsiyet eğilimi erkek öğrencilerde daha baskın olduğu gözlenmiştir. Yine yoğunluğu erkek öğrenciler olmak üzere gençlerin önemli bir kısmı kadınlara yönelik şiddeti “çeşitli durumlarda” haklı görmektedirler. Nihayetinde cinsiyet rolleri açısından eril görüşleri benimsemek ile kadına yönelik şiddet arasında önemli bir bağ olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak tüm bu tespitler ataerkil cinsiyet rollerinin kadına yönelik şiddette etkili olduğunu göstermektedir.