First report of Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) in Barbus ercisianus (Cypriniformes: Cyprinidae) from the Nemrut Crater Lake, Turkey


Creative Commons License

Önalan Ş. , Atıcı A. A. , Sepil A. , Şen F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.32, no.1, pp.11-20, 2022 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29133/yyutbd.1005928
  • Title of Journal : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.11-20

Abstract

Van Basin has a rich geographical structure in terms of water resources and endemic fish species. In this study, Ligula intestinalis parasite, which is the host of Barbus ercisianus living in Nemrut Crater Lake, was recorded for the first time. The parasite was described molecularly as well as morphologically. In this context, a primer set was designed for molecular identification for the 28S rRNA gene region of L. intestinalis. Real-Time PCR results with the designed primers gave positive results in all parasite samples. The results were confirmed by a single peak (87) in the HRM analysis.

Van Gölü Havzası su kaynakları ve endemik balık türleri açısından zengin bir coğrafi yapıya sahiptir. Bu çalışmada Nemrut Krater Gölü‘nde yaşayan Barbus ercisianus‘ta konakçı olan Ligula intestinalis parazitinin ilk kez kaydı verilmiştir. Parazit, morfolojik tanımlamanın yanı sıra moleküler olarak da tanımlanmıştır. Bu bağlamda, moleküler tanımlama için, L. intestinalis‘in 28S rRNA gen bölgesini hedef alan bir primer seti tasarlanmıştır. Tasarlanan primerler ile gerçekleştirilen Real-Time PCR sonuçları tüm parazit örneklerinde pozitif sonuç vermiştir. Elde edilen sonuçlar, HRM analizinde tek bir pik (87) ile doğrulanmıştır.