Bediüzzaman'ın Medresetü'z-Zehra Modeli ve İnsan Tekamülü


Creative Commons License

Sönmez N.

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'da İnsan Tekamülü, Bitlis, Turkey, 30 April 2016, vol.1, no.1, pp.177-190

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.177-190
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bediüzzaman’s Medresetü’z-Zehra Model and Human Development

Said Nursi is a scholar, intellectual and religious man who knows the difficulties of the region he lived and sought remedies to overcome these difficulties. He believes that the salvation of the area he lived and the poverty and ignorance which people undergo can be solved through education. In order to do this, he states that the establishment of a university in the region is a must and the university to be established needs to teach both scientific sciences and religious sciences. He means it as a body offering an educational model example. He embarks on many attempts in order that the model he suggested comes into existence with the Ottoman administrators and after the establishment of the republic with the dignitaries of the newly formed republic. However, he passed away without executing his dream which he named as "the purpose in my dream".

In this paper, we will analyze and introduce the project that Bediüzzaman named as “the purpose in my dream” that is, Bediüzzaman’s Medresetü’z-Zehra Model.

Key words: Madrasa, Religious Science, Scientific Knowledge, Medresetü’z-Zehra, Education.

Bediüzzaman’ın Medresetü’z-Zehra Modeli ve İnsan Tekâmülü

Bediüzzaman Said Nursi yaşadığı bölgenin sıkıntılarını bilen ve bu sıkıntıların giderilmesi için hal çarelerini arayan bir alim, aydın ve din adamıdır. O, yaşadığı bölgenin kurtuluşunun ve içinde yaşadığı fakirlik ve bilgisizliğin ancak eğitimle giderilebileceğini düşünmektedir. Bunun için yaşadığı bölgede bir üniversitenin kurulmasını ve kurulacak bu üniversitenin hem dini ilimleri hem de fenni ilimleri öğretmesi gerektiğini dile getirmektedir. Adeta örnek bir eğitim modelini sunmaktadır. Önerdiği bu modelin vücut bulması için gerek Osmanlı devleti yöneticileri nezdinde ve gerekse cumhuriyet kurulduktan sonra yeni kurulan cumhuriyetin devlet adamları nezdinde defalarca girişimde bulunur. Ancak Bediüzzaman’ın “gaye-i hayalim” dediği bu projeyi hayata geçirmeden vefat etmiştir.

Biz bu tebliğimizde Bediüzzaman’ın “gaye-i hayalim” dediği bu projeyi yani Bediüzzaman’ın Medresetü’z-Zehra projesini irdeleyip tanıtacağız.

Anahtar Kelimeler: Medrese, Dini İlim, Fenni İlim, Medresetü’z-Zehra, Eğitim.