Lomber Radikülopatiye Neden Olan Hidrojel İmplant: Olgu Sunumu


Çetin E.

ürk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 April 2015 - 21 April 2017, vol.25, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Lomber dejeneratif disk hastalığında farklı tedavi yöntemleri

halen araştırılmaktadır. Yeni yöntemlerden biri de disk içine hidrojel

implant yerleştirilmesidir. Perkütan olarak uygulanan bu implantla

disk yüksekliğinin artması ve foramenlerin genişlemesi, bu sayede

diskojenik ağrının ve kök basısına bağlı ağrının ortadan kaldırılması

amaçlanır. Son birkaç yıldır ülkemizde de uygulanan ve minimal invaziv

bir yöntem olduğu için rağbet gören bu yöntemin de ne yazık ki ciddi

komplikasyonları olabilmektedir.

Yöntem: İki yıldır bel ağrısı yakınması olan ve tetkiklerinde L4-5 diskinde

dejenerasyon saptanarak hastanemizde bir algoloji uzmanı tarafından 6

ay önce perkutan teknikle L4-5 diskine hidrojel enjeksiyonu uygulanan 61

yaşında erkek hastanın işlem sonrası 1 gün sonra şiddetli sol bacak ağrısı

ortaya çıktığı öğrenildi.

Bulgular: Nörolojik muayenesinde solda düz bacak germe testi 30

derecede pozitifti. Solda ayak baş parmak dorsofl eksiyonu 4/5 kas

gücündeydi. Sol L5 dermatomuna uyan hipoestezi mevcuttu. Solda

Valleix noktaları hassastı.

Lomber manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde L4-5 diskinde

santral-sol parasantral-foraminal yerleşimli disk taşması şeklinde ancak

T1 ağırlıklı kesitlerde hipointesn ve T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens

görülen ve dural keseye ve sol L5 köküne basan lezyon izlendi.

Ameliyatta bu lezyonun disk mesafesinden epidural alana taşan hidrojel

implantı olduğu görüldü. İmplant ve bir miktar dejenere disk materyali

çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın ağrısı geçti ve ayaktaki güçsüzlüğü

düzeldi.

Tartışma: Disk içine uygulanan hidrojel yapıdaki implantlar çevreden su

çekerek şişer ve bu sayede disk yüksekliğini arttırır. Ancak çok fazla şişen

materyal epidural alana taşarak ciddi nörolojik basıya neden olabilir