Sosyal Adalet Açısından İhtisâb Müessesesi ve II. Bâyezid Kanunnamelerindeki Görünümü/İhtisab Institution in Terms of Social Justice and its View from II. Bayezid’s Kanunnames


Kaplan Y.

SAHN-I SEMÂN’DAN DÂRÜLFÜNÛN’A OSMANLI’DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI: ÂLİMLER, MÜESSESELER VE FİKRÎ ESERLER -I- İSTANBUL’UN FETHİNDEN SÜLEYMANİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞUNA KADAR, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2014, pp.311-323

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.311-323
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes