A Statistical Analysis and Evaluation on the Earthquake Forecasting and Hazard for Lake Van and its adjacent area (Türkiye)


Öztürk S., Alkan H.

Türk deprem araştırma dergisi (Online), vol.4, no.2, pp.191-209, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, current earthquake hazard is tried to present and earthquake forecasting is made for

Lake Van and its adjacent area for the next five years. For this purpose, a statistical analysis is

achieved with the concomitant use of the b-value, Z-value, relative intensity (RI) and pattern

informatics (PI) data. In addition, for the earthquake forecasting in the intermediate term and 

hazard, a comprehensive discussion is made with the studies analyzing the different seismological

and geophysical variables in literature. The relations between these parameters reveal more

accurate and reliable approaches. Consequently, at the beginning of 2022, particularly the areas

having small b-value and large Z-value with the hotspots (possible earthquake areas) between

2022 and 2027 from the combined forecast map are determined in and around Muradiye, Çaldıran,

Özalp, Van city centre and Gevaş including Çaldıran, Yeniköşk, Erciş and Malazgirt faults with

Saray and Van Fault zones.


Bu çalışmada, Van Gölü ve civarı için güncel deprem tehlikesi ortaya konmaya çalışılmış ve gelecek beş yıl için deprem tahmini yapılmıştır. Bu amaçla, b-değeri, Z-değeri, göreceli yoğunluk (RI) ve oluşum bilgisi (PI) verilerinin birlikte kullanımı ile istatistiksel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, orta vadede deprem tahmini ve tehlikesi için literatürdeki farklı sismolojik ve jeofiziksel değişkenleri analiz eden çalışmalarla detaylı bir tartışma yapılmıştır. Bu parametreler arasındaki ilişkiler daha doğru ve güvenilir yaklaşımlar ortaya koymuştur. Sonuç olarak, 2022 yılı başında, özellikle düşük b-değeri ve yüksek Z-değerine sahip bölgelerle birleştirilmiş tahmin haritasında 2022-2027 yılları arasındaki sıcak noktalar (olası deprem bölgeleri) Çaldıran, Yeniköşk, Erciş ve Malazgirt fayları ile Saray ve Van Fay zonlarını içeren Muradiye, Çaldıran, Özalp, Van şehir merkezi ve Gevaş civarında tespit edilmiştir.