Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları: Bir Karma Yöntem Çalışma


Koç S., Memduhoğlu H. B.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.60, pp.119-134, 2017 (Peer-Reviewed Journal)