İstatistiksel okuryazarlığa dair fikirlerin genişletilmesi: İstatistik kuruluşlarının ürünleri üzerine bir analiz


Creative Commons License

kıranlı s., taşdan m., ılgan a., Erdem M.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, no.6, pp.69-98, 2007 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-98
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This paper reports the results of an exploratory study of the characteristics of key information products released by statistics agencies. Such products are central to debates and decisions in the public arena, but have received little attention in the literature on statistical literacy, statistics education, or adult numeracy. Based on a qualitative analysis of Internet-based products of six national and international statistics agencies, the paper sketches the characteristics of five product types (Indicators, Press releases, Executive summaries, Reports, and Aggregate data) and of the environment in which they are found. The paper discusses implications for the specification of the skills needed for accessing, filtering, comprehending, and critically evaluating information in these products. Directions for future research and educational practice are outlined.

 

Keywords: Statistics education research; Statistical literacy; Official statistics; Educational technology; Adult numeracy; Mathematics education

Bu çalışma istatistik kuruluşlarının yayımladığı anahtar bilgi ürünlerinin özellikleri üzerine yapılan inceleme niteliğindeki bir çalışmanın sonuçlarını raporlamaktadır. Kamusal alandaki tartışmaların ve kararların odağında yer almalarına karşın bu tip ürünlere, istatistikî okuryazarlığa, istatistik eğitimine veya yetişkinlerin sayısal okuryazarlığına (adult numeracy) dair literatürde çok az değinilmiştir. Altı adet ulusal ve uluslararası istatistik kuruluşunun İnternet – tabanlı ürünlerinin niteliksel bir analizine dayanan bu çalışma, beş ürün türünün (Göstergeler, Basın dağıtımları, Uzman özetleri, Raporlar ve Kitle (küme) verileri ve bulundukları ortamların özelliklerini ana hatlar halinde ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu ürünlerdeki bilgiye erişmek, filtrelemek, anlamak ve eleştirel olarak değerlendirmek için gereken becerilerin özelleştirilmesine yönelik uygulamaları da tartışmaktadır. İleriye dönük araştırma ve eğitim uygulamaları için talimatlar özet halinde sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: İstatistik eğitimi araştırması; İstatistiksel okuryazarlık; Resmi istatistik; Eğitim Teknolojisi; Yetişkin sayısal okuryazarlığı; Matematik eğitimi