THE IMPACT OF NEWSPAPER AND DETECTIVE NOVEL ON THE DEVELOPMENT OF ONE ANOTHER


Creative Commons License

Solmaz M.

SOBİDER, vol.15, no.15, pp.326-340, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 15
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16990/sobider.3705
  • Journal Name: SOBİDER
  • Page Numbers: pp.326-340
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

When the private newspapers and the detective novel emerged in our country, it brought the necessity of supporting each other and a mutual benefit emerged. While the detective novels emphasized the importance of journalism and emphasized that it was a vehicle that informed society and conveyed new news, newspapers published detective novels in chapters to attract readers' attention.

Detective novels have tried to show how important journalism is for the society in their fiction, and they have undertaken an important role in making the people trust journalism.

Nowadays, without publishing new detective series newspapers have returned to their primary duty which is to inform the public about their main tasks: literary, intellectual, cultural, artistic, political, political and current events, without worrying about increasing the number of their prints. Detective novels also do not need newspapers to reach every layer of society; each one continues to walk in its own way.

Key words: Writing, Newspaper, Detective novel, Development, Interaction.

Özet

Özel gazete ve polisiye romanın ülkemize yeni girdiği dönmede, her birinin diğerini destekleme ihtiyacını beraberinde getirmiş ve karşılıklı bir yarar ortaya çıkmıştır. Polisiye romanlar gazetenin önemine değinerek onun toplumu bilgilendiren ve yeni haberleri aktaran bir araç olduğunu vurgularken, gazeteler, okuyucunun ilgisini çekmek için polisiye romanları bölümler halinde yayımlamışlardır.

Polisiye romanlar da gazetenin toplum için ne kadar önemli olduğunu kurguları içerisinde göstermeye çalışmışlar, halkın gazetelere güven duymasında önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Günümüzde gazeteler baskı sayılarını artırmak amacıyla polisiye diziler yayımlama kaygısı gütmeden, asli görevleri olan edebiyat, fikir, kültür, sanat, siyasal, politik ve güncel olaylardan halkı haberdar etmek olan asli görevlerine dönmüşlerdir. Polisiye romanların da toplumun her katmanına ulaşmak için gazetelere ihtiyacı kalmamış, her biri kendi yolunda yürümeye devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yazı, Gazete, Polisiye roman, Gelişim, Etkileşim.