Millî Eğitim Şûralarında Eğitim Finansmanı Sorunu


Creative Commons License

Deniz M.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.171-201, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

Abstract: National Education Congresses are very important for Turkish Education History. First National Education Congress was in 1939 and the last one was in 2014. It is the superior consultation board of National Education Ministry and Turkish National Education System. Congresses’ mission is to lead the politics about National Education. Another fact about

congresses is even though it’s formal; it also includes other people or establishments such as unions, organizations, civil society organizations, private establishments and academicians.

This study first gives information about education finance and then information about congresses. After that the study refers to congresses about educational finance only and congresses which include topics about educational finance. This study contains suggestions and requests from those congresses and we will see which suggestions or requests are fulfilled.

Yet after all that effort in congresses and all of the non-governmental people or establishments contribution to the subject, educational finance issue in Turkey has not being solved and transferred to the next generations.

 

Öz: İlki 1939, sonuncusu da 2014 yılında toplam 19 kez düzenlenen Millî Eğitim Şûraları, Türk eğitim tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Millî Eğitim Bakanlığının ve Türk millî eğitim sisteminin en yüksek danışma organıdır. Şûralara, Millî eğitimle ilgili politikaların çizilmesinde yol gösterici rolü verilmiştir. Eğitim Şûraları ile ilgili belirtilmesi gereken bir olgu da her ne kadar resmî bir yapılanma olsa da eğitimle ilgili diğer kişi ve kuruluşların, sendikaların, işveren örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel girişim temsilcilerinin, akademisyenlerin de katılımının olmasıdır.

Bu çalışmada; önce giriş bölümünde eğitimin finansmanı hakkında bilgilere sonra şûralar hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra da gündemini eğitim finansmanı konusunun oluşturduğu şûralarla, bir şekilde eğitim finansmanı konusuna değinilen şûralar ele alınmıştır. Burada hangi önerilerin, temennilerin dile getirilmiş olduğu ve sonucunda bunların hangilerinin yaşama geçirildiği irdelenmiştir.

Bunca eğitim şûrasında görüşülmesine, resmî kurum ve kişilerin dışında eğitimle ilgili diğer paydaşların da katılımına ve kat edilen ekonomik büyüklüğe rağmen Türkiye’de eğitimin finansmanı probleminin çözülemeyip sonraki kuşaklara aktarılan bir sorun olarak kaldığı görülmüştür.