LINGUAL ORTHODONTIC TREATMENT IN ANGLE CLASS I PATIENT: A CASE REPORT


Böyük H. M., Çınarsoy Ciğerim S., Kavut B. S., Kotan S., Dursun H., Bayzed J., ...More

LOD2022, İstanbul, Turkey, 9 - 10 September 2022, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Bu olgu sunumunda çft taraflı Angle sınıf I maloklüzyona sahp yetşkn kadın hastada uygulanan lngual ortodontk tedavnn gdşatı sunulmuştur.
YÖNTEM: Kronolojk yaşı 27 yıl 6 ay olan kadın hastanın ağız dışı muayenesnde yüz hatlarının orantılı ve smetrk, proflnn se konveks olduğu gözlenmştr. Sabt ortodontk tedav geçmş bulunan ve ortodontk relaps görülen hastanın ağız ç muayenesnde Angle Sınıf 1 molar lşk, 3 mm overjet, 3 mm overbte, üst orta hatta 2 mm sola sapma ve alt orta hattının yernde olduğu ve hastanın 13 numaralı dşnn bukkoversyonda konumlandığı, 13 numaralı dş le 14 numaralı dşlern arasında dastema olduğu belrlenmştr. Mandbular arkında se relaps olmadığı gözlenmştr. Bu analzler sonucunda, bu olgu sunumunda, hastada sadece maksller arkta lngual ortodont braketleryle (Ortho Wolrd Orthodontcs Lngual DB Bracets) tedavye başlanmıştır. Tedav aşamasında sırasıyla 0.12 Nt, 0.14 Nt, 0.16 Nt ark tel uygulanmıştır. Lngual bölgede full chan desteğ alınmış, oklüzyonun yükseltlmes le dş hareketler sağlanmıştır.

BULGULAR: Hastanın tedav sonucunda 13 numaralı dşnn kontrollü br şeklde dental arktak yerne alındığı, dastemanın kapandığı, arklarda smetrnn, deal kök angulasyon-nklünasyonlarının, overbte ve overjetn sağlandığı, alt ve üst orta hatların çakıştığı gözlenmştr.
SONUÇ: Lngual ortodont tedavs uygulanan hastada ortodontk tedav süres toplamda 6 ay sürmüştür. Hastada overjet ve overbte korunmuş, deal gülme estetğ sağlanmıştır.