Çoklu Yapısal Kırılmalar Altında Petrol Fiyatlarının Türk Hisse Senedi Piyasaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Büberkökü Ö.

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.15-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal)