Aday Öğretmenlerin Öğretim İlkelerini Kullanabilme Becerilerine Sahiplik Düzeyi


Yeşil S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.141-153, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to find out traniee primary school teachers levels of the use of teaching principles. At first, essential teaching principle and their requirements for the lessons have been identified from the literature. To that end a special questionnaire has been developed for the research to identify the level of the teaching competence in the light of the reviewed literature. This questionnaire has been applied to the mentors and observers. Later, findings have been analysised as statistical. According to the observer students the results of analysis have indicated that the traniee teachers’ most sufficient teaching skill is “asking questions to the students and have them think on these questions”. “Summarising the lesson when needed and getting students to take note” are the weakest skill of the trainee teacher. According to the observer teachers the most sufficient skills of the trainee teachers are “that students are satisfied with what the trainee teachers have said and done”. Similarly, the weakest skills of these students are “making a general summary at the end of the lesson”, explaining the lesson in line with the lesson plan and the use of time properly”.  Further more, it is suggested that the lecturers of education faculties must spend more time and effort in teaching the applied courses and this will contribute to traniee teachers knowledge of teaching principle.

Bu çalışmanın amacı, öğretim ilkelerini kullanma becerilerine, aday öğretmenlerin ne ölçüde sahip olabildiklerini ortaya koymaktır. Öncelikli olarak, konu ile ilgili kaynaklardan, öğretmenlerde bulunması gereken öğretim ilkeleri becerileri tespit edilmiştir. Araştırma için uygulanan anket, teorik çerçeveden faydalanarak oluşturulmuş ve ilköğretim okullarında öğretmenlik uygulaması esnasında gözlemci öğretmenler ve öğrencilere uygulanmıştır. Daha sonra bulgular istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, gözlemci öğrencilere göre öğretim ilkelerini kullanabilme becerilerinde, aday öğretmenlerin en yeterli oldukları becerinin “sorular sorarak ve fırsat vererek öğrencileri düşündürme”; en yetersiz oldukları becerinin ise “gerektikçe ara özetlemeler yapma, öğrencilere not aldırma” becerisi olduğu görülmüştür. Gözlemci öğretmenlere göre aday öğretmenlerin en yeterli oldukları becerinin “öğrencileri, anlattıklarıyla ve yaptıklarıyla tatmin etme”, en yetersiz oldukları becerinin ise “ders sonunda genel özetleme yapma” ve “plana uygun hareket etme ve zamanı dengeli kullanma” becerisi olduğu görülmüştür. Eğitim fakültelerinde okutulan derslerde, özellikle de öğretim derslerinde uygulamalara ağırlık verilmesinin aday öğretmenlerdeki öğretim ilkelerini kullanabilme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceği belirtilmiştir.