Türkiye Hayvancılığında Sürü Yöneticiliği


Creative Commons License

Karakuş K., Çelikyürek H.

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), Iğdır, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Most of the animal breeders in Turkey are doing animal husbandry as they see it from their ancestors. Due to the fact that the geographical conditions of our country are suitable to a large extent, extensive production based on meadows are being carried out.

Government support, grants, incentives, subsidies, etc. As a result of these practices, cultures and hybrids at different kinds brought with them many negative servers, such as unconscious care and raising, crop losses and animal deaths, directly affect producers and consumers. All to ensure that the profession of the first lot of leadership in solving these problems trained and organized, national livestock breeding to bring up and a certain standard advanced around applications will be made, in breeding work of qualified personnel employment can provide the environment necessary for the animals in the culture breed animals to be brought from outside care and feeding establishing, operating in the livestock sector and prevention of migration of the population living in rural areas and must be given to the sector. From rural provinces who prefer doing business and providing of different masses who have experience in the livestock sector-related remuneration and job security all institutions, organizations and manufacturers is essential to meet the needs of qualified personnel. Increasing the effectiveness of their contribution to the economy of employed people trained in livestock activities and decision points may be active. Opening an associate degree program with the coordination of universities, scientists and related institutions for the management of herds for employment in the sector in order to avoid the production and yield losses and to obtain higher quality and economical products, and all the projects related to livestock and sanctions such as the necessity of employment in the same and cash supports to be provided can play an important role in the realization of this situation.

Türkiye'de yetiştiricilerin çoğu hayvancılığı atalarından gördükleri şekilde yapmakta, kendilerini geliştirme ihtiyacı duymamaktadırlar. Ülkemizin coğrafi şartlarının büyük bir ölçüde uygun olması nedeniyle de mer’aya dayalı ekstansif üretim yapılmaktadır. Devlet desteği ile gerçekleşen hibe, teşvik, sübvansiyon vb. uygulamaları sonucunda alınan farklı tür kültür ırkı ve melezleri, bilinçsiz bakım ve yetiştirme sonucu ürün kayıpları ve hayvan ölümleri gibi birçok olumsuz sunucu da beraberinde getirmekte ve bu durum üretici ve tüketiciyi direkt olarak etkilemektedir. Tüm bu sorunların çözümünde en başta sürü yöneticiliğinin eğitimli ve organize bir meslek olmasının sağlanması ile mümkün olabileceği gözükmektedir. Ülke hayvancılığını ileri düzeye ve belirli bir standarta getirmek için yapılacak uygulamalar çerçevesinde, ıslah çalışmalarında ve dışarıdan getirilecek kültür ırkı hayvanların bakım ve beslenmelerinde; hayvanlar için gereken çevre koşullarını sağlayabilecek kalifiye eleman istihdamının oluşturulması önemlidir. Bunun için de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren ve kırsal kesimde yaşayan nüfusun göç etmelerinin önlenmesi ve sektöre kazandırılması gerekmektedir. Kırsal kesimden illere farklı iş yapmayı tercih ederek giden ve hayvancılık konusunda tecrübe sahibi olan bu kitlenin ücretlendirilme ve iş güvenliğinin sağlanarak sektörle ilgili tüm kurum, kuruluş ve üreticilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamada önemli olduğu bilinmelidir. Hayvancılık faaliyetlerinde istihdam edilenlerin eğitilerek ekonomiye olan katkılarını ve karar alma noktasında etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Oluşan üretim ve verim kayıplarının önüne geçmek ve daha kaliteli-ekonomik ürün elde etmek amacıyla sektörde istihdam edilebileceklere yönelik sürü yöneticiliği için üniversiteler, bilim adamları ve ilgili kurumların koordinasyonu ile ön lisans programı açılması ve hayvancılıkla ilgili tüm proje ve sağlanacak ayni ve nakdi desteklerde istihdamlarının zorunlu olması gibi bir yaptırım bu durumun gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayabilir.