The Role of Rural Tourism in Rural Development: Evaluation of Rural Tourism Potential of Muş Province


Türk O., Toprak L. S.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.185-192, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Root Indexing, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.185-192
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Rural development aims to reduce socio-cultural and economic differences between urban and rural populations and to solve rural population, migration and employment problems in the place concentrated. Rural tourism is a type of tourism that develops in rural areas where agricultural activities are intensively developed depending on agricultural activities. Nowadays, rural tourism is seen as an essential element in terms of providing rural development. Rural tourism is thought to have the effects of providing employment to the rural population at the local level and preventing immigration by reviewing local economies. A considerable part of the population in Mus province livelihoods come from rural sources. For this reason, it can prevent the immigration caused by activating the rural tourism potential of Muş province and it will help the local people to develop socio-economically. In this study, the potential rural tourism of province will be assessed in order to develop rural tourism in Mus Province.
Kırsal kalkınma, kent ile kır nüfusu arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkları azaltmayı,kırsal nüfusun göç ve istihdam problemlerini yerinde çözmeyi amaçlamaktadır. Kırsal turizm isetarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlere bağlı olarakgelişim gösteren bir turizm türüdür. Günümüzde kırsal turizm kırsal kalkınmanın sağlanabilmesiaçısından önemli bir unsur olarak görülmektedir. Kırsal turizmin yerel boyutta kırsal nüfusa istihdamolanağı sağlamak ve yerel ekonomileri canlandırarak göçü önlemek gibi etkileri olduğudüşünülmektedir. Muş ilinde nüfusun önemli bir bölümü geçimlerini kırsal kaynaklardansağlamaktadır. Bu sebeple Muş ilinin kırsal turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ilin verdiğigöçü önleyecek ve yerel halkın sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasına yardımcı olacaktır. Buçalışmada, Muş ilinde kırsal turizmin geliştirilebilmesi amacıyla ilin kırsal turizm potansiyelinindeğerlendirilmesi yapılacaktır.