THE INFLUENCE OF ESRÂR-I CİNÂYÂT'S ON CRİME NOVELS UP TO NOW


Creative Commons License

Solmaz M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.44, pp.245-253, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 44
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.245-253
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Newspapers which are instruments for disseminating the ideas to large masses in different societies, became a part of social life since their establishment and they always drew the interests of people as news source. As for west-originated novel, although it entered to our literature afterwards, gained a good seat in the society. Ahmet Mithat Efendi who is one of the precursors of our literature, demonstrated the contribution of these two genres to each other by blending them in his novel named Esrar-ı Cinayet. Posterier detective novelists followed him and they used the newspaper as an important component in their novels. Many writers got

after him; although more than a hundred years passed, they proceeded to imitate him. One of his imitated examples is retaliation event which he used to indicate that the performer never gets away with the thing that he done

Keywords : Newspaper, Talion, News, Society, Influence.

Öz

Farklı toplumlarda, fikirlerin geniş toplum kesimlerine yayılması için birer araç olan gazeteler, kurulduğu günden itibaren toplumsal hayatın bir parçası olmuş, haber kaynağı olarak insanların ilgisini hep çekmiştir. Batı kökenli roman ise, edebiyatımıza sonradan girdiği halde, toplum içerisinde kendisine iyi bir yer edinmiştir. Edebiyatımızın öncülerinden olan Ahmet Mithat Efendi, Esrâr-ı Cinâyât romanında bu iki türü harman ederek birbirlerine olan katkısını göstermiş, kendisinden sonra gelen polisiye romancılar onu takip etmiş, romanlarında gazeteyi önemli bir unsur olarak kullanmışlardır. Birçok yazar, onun açtığı çığır üzerinden yürümüş, aradan yüz yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, onu taklit etmeye devam etmişlerdir. Onun taklit edilen örneklerinden birisi de, yapanın yanına kar kalmadığını göstermek amacıyla kullandığı kısas olayıdır.

Anahtar Kelimeler: Gazete, Kısas, Haber, Toplum, Etki.