A STUDY ON WATER QUALITY OF KARASU STREAM (VAN, TURKEY) AND ASSESSMENT OF USAGE IN DRINKING, IRRIGATION AND FISHERIES


Şen F., SEKERCI I.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.3, pp.1676-1682, 2019 (SCI-Expanded) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Page Numbers: pp.1676-1682
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, some water quality parameters were analyzed to investigate water quality changes in Karasu Stream which inflows to Lake Van. The in situ measurements and laboratory analyses were made on water samples taken from 4 sampling points on the Karasu Stream Bed monthly, between November 2009 and October 2010. In the study,
water temperature, dissolved oxygen, dissolved oxygen saturation; conductivity, pH,  calcium, magnesium, total hardness, total alkalinity, carbonate and bicarbonate, chloride, salinity, nitrate, nitrite, ammonium, ammonia, phosphorus and sulfate were analyzed. 

They were determined that average water temperature was 13.4°C, dissolved oxygen between 10.03 mg/L, saturation 119.4%, pH 8.23, conductivity,  chloride 47.66
mg/L, calcium 31.0 mg/L, magnesium 111.2 mg/L, total hardness 536 mg/L, bicarbonate 452.2 mg/L, total alkalinity 370.3 mg/L, nitrate 4.1 mg/L, nitrite 0.017 mg/L, ammonium 0.41 mg/L, ammonia 0.40 mg/L, total phosphorus 0.06 mg/L and sulfate 19.5 mg/L. At the all sampling points and all months, carbonate was not encountered. Karasu Stream is in first and second water quality classes all of water quality criteria.

Bu çalışmada, Van Gölü'ne akan Karasu Deresi'ndeki su kalitesi değişikliklerini incelemek için bazı su kalitesi parametreleri analiz edilmiştir. Karasu Çayı Yatağı üzerindeki 4 örnekleme noktasından alınan su örneklerinde, Kasım 2009 ve Ekim 2010 tarihleri ??arasında yerinde ölçümler ve laboratuvar analizleri yapılmıştır. iletkenlik, pH, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik, toplam alkalinite, karbonat ve bikarbonat, klorür, tuzluluk, nitrat, nitrit, amonyum, amonyak, fosfor ve sülfat analiz edildi.

Ortalama su sıcaklığının 13.4 ° C, çözünmüş oksijenin 10.03 mg / L, doygunluk% 119.4, pH 8.23, iletkenlik, klorür 47.66 mg / L, kalsiyum 31.0 mg / L, magnezyum 111.2 mg / L, toplam sertlik 536 olduğu tespit edildi. mg / L, bikarbonat 452.2 mg / L, toplam alkalinite 370.3 mg / L, nitrat 4.1 mg / L, nitrit 0.017 mg / L, amonyum 0.41 mg / L, amonyak 0.40 mg / L, toplam fosfor 0.06 mg / L ve sülfat 19.5 mg / L'dir. Tüm örnekleme noktalarında ve aylarda, karbonatla karşılaşılmadı. Karasu Deresi, tüm su kalitesi kriterlerini birinci ve ikinci su kalitesi sınıflarında yapmaktadır.