Diagnostic Importance of Methylmalonic Acid and Vitamin B12 in Cattle with Simple Indigestion


Creative Commons License

Baldaz V., Kaya A.

Van Veterinary Journal, vol.32, no.1, pp.43-48, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Van Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.43-48

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the diagnostic importance of methylmalonic acid (MMA) and vitamin B12 in cattle with simple indigestion. For this purpose, a total of 50 different breeds and ages of cattle, 10 healthy (control group) and 40 with simple indigestion, were used. Cattle with indigestion were determined according to the anamnesis, clinical and rumen content examination findings. Blood serum samples and rumen contents were taken from each cattle to determine the levels of MMA and vitamin B12. It was determined that the amount of methylmalonic acid in the group with indigestion increased compared to the control group (P<0.05). When compared with the control group, vitamin B12 level decreased in the indigestion group, but this decrease was not statistically significant (P>0.05). A negative correlation was found between MMA and vitamin B12 in both simple indigestion and control groups. As a result, determination of methylmalonic acid and vitamin B12 levels in cattle with simple indigestion was found to be important in terms of diagnosis.

Bu çalışmada, basit indigesyonlu sığırlarda metilmalonik asit (MMA) ve B12 vitamininin tanısal açıdan öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 10 sağlıklı (kontrol grubu) ve 40 basit indigesyonlu olmak üzere toplam 50 farklı ırk ve yaşta sığır kullanıldı. İndigesyonlu sığırlar anamnez, klinik ve rumen içeriği muayene bulgularına göre tespit edildi. Her sığırdan MMA ve B12 vitamin düzeylerini saptamak için kan serum örnekleri ve rumen içerikleri alındı. İndigesyonlu gruptaki MMA miktarının kontrol grubuna göre arttığı (P<0.05) belirlendi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında basit indigesyon grubunda vitamin B12 düzeyinin azaldığı, fakat bu azalmanın istatistiki olarak (P>0.05) anlamlı olmadığı görüldü. Hem basit indigesyonlu hem de kontrol grubunda MMA ve vitamin B12 arasında negatif bir korelasyon olduğu saptandı. Sonuç olarak; basit indigesyonlu sığırlarda MMA ve vitamin B12 düzeylerinin belirlenmesi tanısal açıdan önemli olduğu belirlendi.