Yapay Zekâ Yöntemleriyle Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Tahmini


Görentaş M. B.

Legal Yayınevi, İstanbul, 2024

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Legal Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Yapay zekâ sistemleri artık hayatın her alanında uygulama olanağı

bulmaktadır. Bu alanlardan birisi de hukuktur. Bu kitap hukuk alanında yapay

zekâ uygulamalarına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu kitapta yer alan

çalışmadan elde edilen bulgular yapay zekâ modellerinin mahkeme kararlarını

tahmin etmede anlamlı bir başarı elde ettiğini göstermiştir. Aynı zamanda

çalışma, sanal yargıç anlamında mahkeme kararlarını tahmin eden bir model

sunmuştur bu da yapay zekânın hukuk alanında bir süje olarak görülmesine

öncülük edecektir. Bununla beraber yapılan bu çalışma hukuk bilimine deneysel

yaklaşımın da kapılarını açmıştır. Kitap, hukuk ve yapay zekâ ile ilgilenen

herkesin özellikle akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin yararlanacağı bir

kaynaktır.