Türk ve Azeri Ninnilerinde Ortak Motifler (Türk ve Azeri Ninnilerinin Edebi ve Musiki Özellikleri)


Creative Commons License

Tönel A.

Lap Lambert Academic Publishing, Berlin, 2016

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Lap Lambert Academic Publishing
  • Basıldığı Şehir: Berlin

Özet

Türk folklorunda ninniler önemli bir yer tutmaktadır. Söylediğimiz ninniler çocukları uyutmamıza yardımcı olmuştur. Peki bu ninnilerin söylenmesinin tek nedeni sadece bebeği yatıştırarak uysal bir hal alması ve uyumasını sağlamak mıdır? Ninniler, bebek kulaklarına hoş bir müzik olarak gelmektedir. Bebekler, annelerinin ses tonlarını daha anne karnındayken duyarak kendilerini güvende hissederler, bu sayede uykuya dalmaları çok doğal ve kolay olur. Kimi zaman ninni yerine türkü de söylenir ve bu da aynı etkiyi yaratır. Çocuğu uyutmak için ninninin kuşaktan kuşağa aktarılan yöntemlerden birisi olduğu biliniyor. Ninniler söylenirken doğaçlamaya açık olup herhangi bir ninni de söylenebilir. Ninnilerin dizelerinde 'e, e, e' olarak tekrar başa alınarak devam ettirilmektedir. Türkiye Türkçesinde “ninni”, Azerbaycan Türkçesinde “layla(y)” olarak adlandırılan şifahi halk edebiyatı ürünü ninniler, diğer Türk boyları arasında değişik kelimelerle karşılansa da ortak motifler hepsinde benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, Türk ve Azeri ninnilerindeki ortak motifleri edebi ve musiki değerleri açısından incelemeyi önermektedir.