Şimdiki Çocuklar Harika Eserinden Hareketle Aziz Nesin’in Çocuğa Yönelik Algısı


Aydın E., Kaya M.

ULUSLARARASI PEGEM EGITIM KONGRESI, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.1226-1227

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1226-1227
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuğun hayal dünyasını zenginleştiren, ona dilin zevkini tattıran ve çocuğa görelik ilkesine göre hazırlanan çocuk kitapları, çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çocuğun bilişsel, duyuşsal, dilsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra çocukta kitap okuma alışkanlığının ve kültürünün oluşmasına yardımcı olur. Ancak çocuk kitapları sadece çocuğun gelişimine katkı sağlamaz, çocuk yanında yetişkinlerin de gelişimine katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın temel amacı Şimdiki Çocuklar Harika adlı eserinden hareketle Aziz Nesin’in çocuk ve çocuğa yönelik algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Şimdiki Çocuklar Harika adlı eser incelenmiştir. Bu eser, Zeynep ve Ahmet adında iki sınıf arkadaşının yaşadığı olaylar ile ilgili mektuplaşmalarını konu edinir. Zeynep ve ailesi babasının yeni işi dolayısıyla Ankara'ya taşınmak zorunda kalmışlardır. Ahmet, Zeynep'in İstanbul'daki eski okulundan sınıf arkadaşıdır. Kitap, bu arkadaşın birbirine yazdığı mektuplardan oluşur. Çocuklar, okullarında evlerinde ve çevrelerinde yaşadığı veya gördüğü olayları birbirlerine mektup göndererek paylaşırlar. Bu iki arkadaşın yaşadığı ve gördüğü olaylar, tamamen yazar tarafından kurgulanmıştır. Şimdiki Çocuklar Harika eserinden hareketle Aziz Nesin’in çocuklarına yönelik algılarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Eserin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda, ilgili eser okunmuş, eserde yazarın çocuklarla ilgili algıları tespit edilmiş olup örnek cümleler verilerek açıklanmıştır. İncelenen yapıt, çocuklara öğüt verici olmasının yanı sıra günlük yaşanan olaylar üzerine çocukları hem düşündüren hem de düşündürürken güldüren bir özelliğe sahiptir. Bu romanı yazar, salt çocuklar için değil anne babalar için de yazmıştır. Çünkü romanda hem çocuklara hem de ebeveynlere ders ve öğüt veren olaylar yer alır. Romanda, çocukların gözüyle büyüklerin nasıl göründüğü anlatılmıştır. Eserde anne babaların ve öğretmenlerin çocuklara karşı yaklaşımları eleştirilir. Kitapta, eğitim sisteminin yanlışlarına, bilinçsiz anne baba tutumlarına, öğretmenin çocuğun dünyasına girememesine dair olumsuz göndermelere yer verilmiştir. Ayrıca yazar, çocukların olaylara ve durumlara eleştirel bir gözle bakmasını, körü körüne inanmayan, sorgulayan, olaylara farklı bakış açısı sergileyen, kendi haklarını savunmasını bilen, öz güven sahibi bireyler olmasını istemektedir.