Mardin İli Geleneksel Halk Hekimliğinde Yanık Uygulamaları


Çiftçi T., DEMİR H.

ISPEC Journal of Social Sciences Humanities, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çevresel etkenlerin, gelenek, görenek ve tecrübeyle birleştirilmesiyle beraber yüzyıllar içerisinde halk hekimliği
ortaya çıkmıştır. Mardin'de, modern tıbbın gelişimine paralel olarak halk hekimliği yöntem ve uygulamaları da
değişerek ve gelişerek varlığın
ı sürdürmektedir. Bu çalışmada, Mardin geleneksel halk hekimliğinde önemli bir
yeri olan yanık tedavisi uygulamaları, örnek bir yanık vakası üzerinden ele alınmıştır. Bu çalışmaya konu olan
vaka, ilk güÇevresel etkenlerin, gelenek, görenek ve tecrübeyle birleştirilmesiyle beraber yüzyıllar içerisinde halk hekimliği
ortaya çıkmıştır. Mardin'de, modern tıbbın gelişimine paralel olarak halk hekimliği yöntem ve uygulamaları da
değişerek ve gelişerek varlığın
ı sürdürmektedir. Bu çalışmada, Mardin geleneksel halk hekimliğinde önemli bir
yeri olan yanık tedavisi uygulamaları, örnek bir yanık vakası üzerinden ele alınmıştır. Bu çalışmaya konu olan
vaka, ilk günden itibaren izlemeye alınmış, yapılan uygulamalar dü
zenli aralıklarla görüntülenmiş ve kayıt altına
alınmıştır. Kızgın yağın dökülmesi suretiyle hastanın sol eli yanmıştır. Mardin Devlet Hastanesi acil servisinde
yapılan ilk muayenede 2. derece yanık teşhisi konulmuş, ilk müdahale yapılmış ve hasta taburcu
edilmiştir.
İlerleyen saatlerde ağrı dayanılmaz bir hale gelince halk hekimliği yöntemlerine başvurulma ihtiyacı
duyulmuştur. Daha sonra hasta, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yaşayan halk hekimi Ş.B.'ye başvurmuştur. Halk
hekiminin eczaneden getirttiği iki
ilaç, bal mumu, mum, zeytinyağı ve köy yumurtasından oluşan malzemelerle
hazırladığı karışım belirli aralıklarla yaraya uygulanmıştır. Yaklaşık iki buçuk aylık bir tedavi sürecinin ardından
yaranın hemen hemen iz bırakmayacak şekilde iyileştiği gözlemlenm
iştir. Bu uygulamanın en önemli özelliği
tedavide geleneksel halk hekimliği ile modern tıbbın olanaklarının birleştirilmesidir. Bu vakada yapılan
uygulama, hastalıkların tedavisinde halk hekimliği ve modern tıbbın olanaklarının bir arada kullanılmasının
ön
emini ortaya koymaktadır.asının
ön
emini ortaya koymaktadır.