Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi


Creative Commons License

Yuca N., Yılmaz H.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.1-12, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Üniversite yerleşkeleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği, öğrenci ve öğretim üyeleri için konaklama imkanlarının sağlandığı, eğitim birimlerinin, açık ve yeşil alanların, kapalı alanların, rekreasyonel alanlarının olduğu, genellikle kentin yakınında konumlanan alanlardır. Yerleşkeler genel olarak öğretim üyeleri, öğrenciler, idari personel ve halk tarafından kullanılan ancak özellikle öğrenciler için aktif yaşam alanıdır. Bu yaşam alanlarının kalitesinin ve sürekliliğinin ölçülebilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biride fiziki dokudur. Bu bağlamda çalışmada Atatürk Üniversitesi yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak yerleşkenin dış mekân fiziki yeterliliğinin belirlemesi için dış mekân fiziki dokusu sınıflandırılmış daha sonra ise dış mekân fiziki donatılarına ilişkin öğrenci kullanım memnuniyetinin belirlemesine yönelik sekiz fakültede anket çalışması yapılmıştır. Yerleşkenin farklı mevsimlerde sunduğu olanaklar hakkında bilgi edinebilmeye yönelik anket çalışması üç ayrı mevsimde yürütülerek edilen veriler SPSS 20 istatistik programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin yerleşkenin sosyo-kültürel faaliyet ve imkanlarını (%64.4), yaya sirkülasyonunu (%50.0) yetersiz, bitkilendirilmiş alanları (%42.89) yeterli, yerleşkenin genel alan kullanımını (%50.8) beğendikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda özellikle kış kentlerinde bulunan üniversitelerin kış aylarında rekreasyonel amaçlarla kullanımlarını arttırmak için uygun planlama ve tasarım kararlarını içeren öneriler getirilmiştir.