Bitlis Yöresinde Yetişen Plantago lanceolata (Yılan Otu) Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması


Akbalık C., Ayhan Kireçci O., Fırat M., Halil Şahin İ., Çelikezen F. Ç.

bittlis eren üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.287-295, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bitkiler, eski çağlardan günümüze kadar çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanılmıştır. Sunulan çalışma ile Bitlis

yöresinde geleneksel olarak tüketilen Plantago lanceolata’nın antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri ile

süperoksit dismutaz ve glutatyon-S-transferaz enzim aktiviteleri yanında Fe, Zn ve Cu düzeyleri incelenmiştir.

Antioksidan özellikleri DPPH metodu ve süperoksit dismutaz ile glutatyon-S-transferaz enzim aktiviteleri

saptanarak belirlenmiştir. Antimikrobiyal özellikleri disk difüzyon metodu, iz mineral düzeyleri ise

spektrofotometrik olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Tatvan’dan toplanan bitki örneklerinin en yüksek

antioksidan aktiviteye sahip olması yanında süperoksit dismutaz ve glutatyon-S-transferaz aktivitesi ve iz mineral

miktarı açısından da daha zengin içeriğe sahip olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak, Adilcevaz’dan alınan

örnekler dışındaki bitki numuneleri, kullanılan mikroorganizmalar üzerine zayıf antimikrobiyal etki göstermiştir.

Sonuç olarak, elde edilen veriler Bitlis yöresinde yetişen Plantago lanceolata’nın ileri çalışmalar için önemli bir

antimikrobiyal ve antioksidan kaynağı olabileceğini göstermiştir.