Biyogaz Miktarının Artırılması Amacıyla Sığır Gübresi ve Rumen Atıklarının Anaerobik Birlikte Sindirimi


Creative Commons License

Erkuş F. Ş., Tuncay K.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, no.10(7), pp.1264-1269, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarımsal biyogaz tesislerinin başlatılması için çoğunlukla büyükbaş hayvan gübresi inokulüm (aşı)
veya lignoselülozik hammaddenin anaerobik sindiriminde kosubstrat olarak kullanılır. Rumen sıvısı
mikrobiyotasının da lignoselüloz sindiriminde etkili olduğu kabul edilmektedir. Rumen atığında (RA)
bulunan mikroorganizmaların, lignoselülozik yapıların hidrolizini kolaylaştırdığı bilinmektedir.
Ancak rumen atığının sığır gübresi (SG) ile birlikte kosubstrat ve inokulüm olarak kullanıldığı
durumda rumen mikroorganizmalarının biyoreaktör performanslarında gösterdikleri inokulüm etkisi
konusunda sınırlı çalışma vardır ve çeşitli anaerobik çürütme sistemlerinde rumen atığının nasıl
kullanılabileceği açık değildir. Bu çalışmada RA ve SG mikrobiyal toplulukları ile oluşturulan mono
ve kosubstrat (1:1 ve 1:2 Uçucu Katı Madde) biyoreaktörlerinde lignoselülozik içerikten elde edilen
biyogaz üretim verimleri araştırılmıştır. Biyogaz üretim verimlerini tespit edebilmek amacıyla
anaerobik sindirim süreci koşullarını laboratuar ortamında simüle eden biyometan potansiyeli (BMP)
denemeleri uygulanmıştır. RA kosubstratının %50 oranında uygulanmasıyla monosubstrat SG
biyoreaktörüne göre %65,51 biyogaz ve %70,64 biyometan üretim verim artışı sağlanmıştır.