Hıfzı’nın Şiirinde İşgal ve Kurtuluş Döneminin İzleri


Creative Commons License

Yılmaz B.

Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Sempozyumu, Kars, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The artisans reflect their own world in their works. However, the artisans are obsessed with being a mirror of the society and the historical period in which they lived. They depict the geography and nature they lived in their works. They reflect the culture, life and moral values of the people they grow up in. Artisans reflect political, social, military and economic facts in their works and make them permanent in the minds. As well as transferring to later generations. Kagizmanlı Hıfzı, in his short life life journey, has encountered a lot of difficulties in his inner world and life adventure and has had to deal with them. He continued his life in a very painful and difficult time in the social life. The land he was in when he lived was hostile occupation and persecution. He was not concerned with the events of the suffering. He has come into contact with these events in his poems and has expressed the painful events of his time with an artist's sensitivity. He tried to convey the living graves to the places and people where voice could grow. His poems about the period of occupation and salvation are few. But the sensitivity that he has shown in this issue, and the interest and relevance he desires to awaken, draw attention. The language and motifs that the artist has used in this matter constitute a review topic. In this study, Kağızmanlı Hıfzı's poems on occupation and salvation will be examined. The literature review method will be applied in the study. In the study, the content of the poems, the style, the approach to the subject, the motifs of poetry and the poetry motifs will be determined and a review will be made. As a result of the examination, it is aimed to determine how Hıfzı shapes the process of occupation and salvation in the spirit world and reflects it on his poems. 

Sanatkârlar, eserlerinde kendi dünyalarını yansıtmakla beraber yaşamış oldukları toplumun, coğrafyanın ve dönemim de bir aynası olma vazifesi görmektedirler. Eserlerinde yaşamış oldukları coğrafyayı ve tabiatı tasvir eder, içinde yetişmiş oldukları toplumun kültürü, yaşamı ve ahlaki değerlerini yansıtır ve yaşamış oldukları dönemdeki siyasi, içtimai, askeri ve ekonomik birçok olguyu da eserlerinde işleyerek onları zihinlerde kalıcı hale getirir ve sonraki kuşaklara aktarmak gibi bir vazifeyi de icra ederler. Kağızmanlı Hıfzı, kısa süren hayat yolculuğunda nasıl ki kendi iç dünyasında ve hayat macerasında çokça meşakkatlerle karşılaşmış ve onlarla uğraşmak zorunda kalışmışsa kader denk noktasında toplumsal hayat ve memleketin durumu açısında da çok çileli ve acılı bir dönemde hayatını sürdürmüştür. Yaşamış olduğu dönemde içinde bulunmuş olduğu coğrafya düşman işgaline ve zulmüne uğramıştır. Dönemin acı olaylarına bigâne kalmayan Hıfzı şiirlerinde bu olaylara temas etmiştir. Bir sanatçı hassasiyeti ile kendi tarzında dönemin acı olaylarını dillendirmiş, kurtuluş nağmelerini terennüm etmiş ve avazının yetişebileceği yerlere ve kişilere, olanları ve olayları aktarmaya çalışmıştır. İşgal ve kurtuluş dönemini konu alan şiirleri az sayıda olsa da göstermiş olduğu hassasiyet, uyandırmak istediği ilgi ve alâka, kullanmış olduğu dil ve motifler bir inceleme konusu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kağızmanlı Hıfzı’nın işgal ve kurtuluş temalı şiirleri incelenecektir. Literatür taraması yöntemi ile gerçekleştirilecek olan çalışmada, bu şiirlerin içeriği, üslubu, konuya yaklaşımı, konuyu ela alışı ve şiirlerdeki motifler tespit edilip üzerine bir inceleme yapılacaktır. Yapılacak olan inceleme neticesinde Hıfzı’nın ruh dünyasında işgal ve kurtuluş sürecinin nasıl şekillendiği ve bunun şiirlerine nasıl yansıdığının tespiti amaçlanmaktadır.