Natural carotenoids sources: Px Agro, Tomato Powder and Marigold extract for egg yolk pigmentation


Karadaş F. , Surai P., Sparks N., Acamovic T., Grammenidis E.

T14th International Symposium on Carotenoids konferansı, Edinburgh, İngiltere, 5 - 10 Temmuz 2005, ss.157

  • Basıldığı Şehir: Edinburgh
  • Basıldığı Ülke: İngiltere
  • Sayfa Sayıları: ss.157