Kur’ân-ı Kerîm’deki Bazı Dilsel Kullanımların Zarûret Olgusu ile İlişkisine Dair Bir İnceleme


Creative Commons License

Hakçıoğlu M. M.

ŞIRNAK UNIVERSITY JOURNAL OF DIVINITY FACULTY, no.32, pp.242-268, 2023 (ESCI)